Make your own free website on Tripod.com

"AGAINST DRUGS FOR THE
PEOPLE"

 • 98 11 30 träffas vi på S:Teriksgatan 85 kl 19.00.

 • "A.D.P" hälsar välkommen och presenterar föreningen.

 • FMN (Föräldraföreningen) presenterar sin verksamhet.

 • En polis från centrala  Stan beskriver missbruks bilden i innerstan med omnejd.

 • RNS (Riksfförbundet narkotika fritt samhälle presenterar sin verksamhet.

 • Efter detta  för vi samtal om smågrupper med de medverkande samtidigt som vi kan dricka kaffe.

 • Vi erbjuder kaffe, bullar  samt smörgåsar till reduserad kostnad.

 • Det kommer även att finnas informations material  gällande droger att tillgå.

Inträdet är gratis, intäkter från kaffeförsäljning går oavkortat till föreningens verksamhet.

Föreningens  syfte

 • Stödja opinionen för en restriktiv narkotikapolitik.

 • Informera ungdomar och vuxna om missbruk och den vård som kan erhållas i Sverige.

 • Med detta arbete hoppas vi kunna hjälpa till att förebygga missbruk.

Att starta behandlingshem i tredje världen, den första  planeras till Gambia

Sponsorer och artister som deltar eller på annat sätt är oss behjälpliga kommer vid varje publiceringstillfälle eller arrangemang att omnämnas. De har även en fast plats på vår hemsida, http://come.to/againstdrugs

"AGAINST DRUGS FOR THE
PEOPLE"
(IDEÉLL FÖRENING BILDAD 97-04-05)

Torsgatan 31
113 21 Stockholm
Sweden


E-mail: againstdrugs@usa.net

Kontakt person Harriet Rickman, ordf