Make your own free website on Tripod.com

Gambia

                  Gambia är ett litet land i Väst Afrika. På tre sidor omgärdas landet av Senegal, (gambia kallas ibland Senegals leende).
Detta förklarar varför de har så många etniska och kulturella likheter.

Från självständighetsdagen 18.2, 1965 to april 1970, har landets regerats av en paralmentarisk demokrati, premiärministern landets överhuvud var Drottningen av England.

                    1970 blev Gambia en republik med en President som ledare för landet. Som kontarst till många andra Afrikanska länder  har Gambia lyckats bibehålla sin demokratiska tradition, med öppna val var femte år.
Det finns även flera politiska partier i Gambia, i de flesta andra Afrikanska länderna finns det endast ett parti.

Systemet förändrades dock något under 1982 då det belv omöjligta att rösta direkt på Presidenten.

                    Den muslimska delen av Gambia är beräknad till över
1 milion. De största etniska grupperna är Fulas, Jolas, Mandinkas, Serehules och Wollofs.

Den illiterala delen av befolkningen är beräknad till 73 %, den mänskliga utvecklingsindexen beräknades till nr 173 av 192 länder under 1992.

Inkomsten per capita £ 360 (US) 1991, var en av de lägtsta i världen.                   

                    Trots ekonomiska och politiska svårigheter har Gambia alltid varit aktiva på den internationella arenan. Som medlemmar i FN, organisationen för Afrikansk enighet och Ekonomiska samhällen i
Väst Afrikanska stater (ECOWAS).
                   
Utifrån en stark tradition av fridfull respekt för mänskliga rättigheter bildades "African Centre for Democracy and Human Rights Studies"
1989 av det Gambianska parlamentet med en vision av att
"tillsammans med andra Afrikanska länder och internationella instutioner, övervaka mänskliga rättigheter och demokratiska prinsiper över hela Afrika".  Det bör påpekas att ACDHRS leds av oberoende advokater och annan kompetent expertis.

                    Detta lilla land har idag ca 1 milion 400 tusen innevånare, varav 2 000 är kända drogmissbrukare.
Missbruket har ökat med ca 200 % under de senaste 2 åren.
Dessa kända missbrukare återfinns i Kombo området runt Banjul.
De har blivit kända via polis ingripanden. Vi kan föreställa oss mörkertalet bland alla dem som aldrig blivit arresterade av polis.

                     

Första sidan | Introduktion | Behandlingsteori | Personal | Budget | Nyheter | Sponsorer | Kontakta oss | Gambia | Länkar

E-mail: againstdrugs@usa.net