Make your own free website on Tripod.com

Budget

Detta förslag omfattar ett behandlingshem med fyrtio platser, 10 på avgiftningsenheten 20 under behandlingsfasen samt 20 i utslussningsfasen.

Avgiftningsenheten skall vara en låste enhet med vakter som sköter urvalet av in och utsläpp till området, detta skall förhindra intag av droger till enheten. Enheten skall bestå av två sovsalar med plats för 5 personer i varje sal, samt två enskilda rum för särskilt vårdkrävande elever. En stor sal samt en bantaba (uterum) för samlingar utbildningar och grupper. Ett kontor kök, matsal, dagrum, duschar och toaletter samt badkar. Denna enhet skall omgärdas av stängsel.

Behandlings fasen tar plats i ett öppet område med flera sovsalar, en stor sal samt en bantaba (uterum) för samlingar utbildningar och grupper. Ett kontor kök, matsal, dagrum, duschar och toaletter. Samt sovrum för personalen.

Utslussningsenheten har kommer att ha ett kontor på området samt två sovsalar, ett stort rum för samlingar, de äter tillsammans med dem på behandlingsfasen. Denna fas kommer att ha egna bostäder utanför området.

Administrations byggnaden innehåller flera kontor, mötesrum, växel, arkiv samt sovrum för personalen.

Vakternas hus innehåller vilorum, dusch och toaletter samt kök.

Projektet är tänkt att finansieras genom äskanden till fonder. Vi hoppas även enskilda och företag vill stödja detta viktiga arbete.

Den beräknade kostnaden första året är D 6 799 550 och US $ 699 183. Den dagliga vårdkostnaden beräknas D 466 och US $ 48, varje år sjunker kostnaderna. Målet är att instutionen skall bli självförsörjande inom en treårs period.

Första sidan | Introduktion | Behandlingsteori | Personal | Budget | Nyheter | Sponsorer | Kontakta oss | Gambia | Länkar

E-mail: againstdrugs@usa.net