Make your own free website on Tripod.com

Personal

Föreståndare Fru. Rickman examinerade som gymnasie ekonom -83, -87 tog hon sin socionom examen, sedan socionom examen har hon arbetat inom missbruksvården som social assistent, bitr. förest. för ett behandlingshem, hon har startat ett öppenvårds center i Centrala Stockholm som fortfarande är verksamt hon har även arbetat inom ungdoms missbruk. Sedan  -95 har hon en egen psykoterapi mottagning i Centrala Stockholm och fick legitimation som psykoterapeut - 98. Som föreståndare för "A.D.P" kommer H.Rickman att ha det övergripande ansvaret, vilket även innefattar personalfrågor och deras utbildning, organisationen samt budgeten.

Översköterska bör ha lång erfarenhet av avgiftning, samt ha specialutbildning inom psykiatri. Det är även önskvärt att Översköterskan har erfarenhet som arbetsledare samt handledare. Översköterskan kommer att ansvara för avgiftningsenheten och dess personal, Ök kommer även att vara den som står i kontakt med det lokala sjukhuset för medicinsk vård av våra elever.

Behandlings ansvarig föreståndare examinerade som socionom -88. Sedan examen har hon arbetat med missbruksvård både inom socialtjänsten men även inom andra instutioner. Idag arbetar hon som behandlingsansvarig i en öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm. Som behandlingsansvarig föreståndare ansvarar hon för personalen, samt behandlings planerna för varje enskild elev  inom "A.D.P".

Utslussnings ansvarig föreståndare bör vara av Gambiskt ursprung då han/hon skall arbeta ut mot samhället i större grad än de övriga ur ledningsgruppen. Han/hon bör behärska flera av de språk som talas i landet, samt ha god lokal kännedom. Ansvarsområdet för denne föreståndare är att kontakta ev. arbetsplatser, slussa tillbaka eleverna in i samhället, samt anlita pålitliga kontaktpersoner för eleverna i kontakt fasen.

Övrig personal; Varje enhet kommer att bestå av flera medarbetare med adekvat grundutbildning eller erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Det kommer även att finnas vakter som skall se till att det inte kommer in droger på området.

Personalen kommer att rekryteras i omgångar med 10 åt gången, med några veckor emellan. Varje grupp kommer att påbörja sin utbildning omedelbart, under de första månaderna kommer vi att placera dem inom vars och ens funktion inom behandlings hemmet. Denna procedur kommer att fortgå tills vi har tillräckligt med personalunderlag för vården inom "A.D.P". Personalen kommer att arbeta med att färdigställa instutionen parallellt med att de fortsätter sin utbildning till behandlingsassistenter. När alla kan bedömas mogna öppnas dörrarna för våra framtida elever.

Första sidan | Introduktion | Behandlingsteori | Personal | Budget | Nyheter | Sponsorer | Kontakta oss |

E-mail: againstdrugs@usa.net