Make your own free website on Tripod.com

Introduktion

1990, reste H.Rickman till Gambia för första gången, under resan  observerade hon att rökning av ganja (en variant av marijuana) förekom, om än i mindre skala. Sedan denna första resa har hon företagit åtskilliga resor tillbaka till Gambia, inför varje besök har hon noterat att missbruket bland befolkningen ökat, då speciellt användandet av tyngre droger. 1996 började hon fundera på att öppna ett behandlingshem i Gambia.

Målet är att kollektivet skall vara så gott som självförsörjande och enbart drivas av inhemsk personal efter en treårs projekt tid. Regeringen i Gambia är positiv till att ta över driftskostnaderna och ledningen för behandlingshemmet om de resultat som redovisats varit positiva.

Presentation av "A.D.P" i Gambia -97.


Åter i Gambia presenterades ett projektförslag för representanter av den Gambianska regeringen samt personer verksamma inom vård och behandling; Hr Momodou Jammeh, Laboratorie tekniker vid Royal Viktoria sjukhuset. Hr. Dembo Boijang, Direktör för SOS barnby. Hr. Ebrima Bah, verksam inom Gambia Hepatitis trial WHO. Dr. Alieu Gaye, Sjukvårdsdirektören, Hr Saiku Janneh, Senior Hälso planerare. Hr. F.R.I. Jammeh, Polis General Inspektör, Hr. Sankareh, chef för narkotikaroteln. Fru Mendy Mitchell, Socialvård direktör, Hr Jombo Chorr, social assistent.

Hr Sankareh bekräftade att missbruket ökat med ca 150% under de senaste 2 åren. Ökningen gäller i första hand tyngre droger såsom heroin, benz, kokain och något amfetamin. Enligt den statisktik som finns tillgänglig finns det 2 000 kända missbrukare i området kring huvudstaden Banjul.

Åter i Sverige.


Åter i Sverige grundade H.Rickman socionom och leg. Psykoterapeut den ideella föreningen "Against Drugs for the People", den 5 april 1997. Grunden för föreningen är att samla och skapa resurser för ett behandlingshems bygge i Gambia. Arbetet i Sverige kommer att fortgå även efter starten av centret. Inom Sverige arbetar vi med att stötta opinionen för ett drogfritt samhälle, med information för både ungdomar i skolmiljöer och vuxna.

Vårt arbete i Sverige.

  • Vi stödjer opinionen för ett drogfritt samhälle.
  • Vi arbetar med information till gymnasie och grundskolor om droger, missbruk och dess konsekvenser.
  • Vi håller informationsmöten för vuxna på samma tema.
  • Vi arrngerar drogfria danser.
  • Vi försöker alltid propagera mot droger de är inte farliga enbart för individen men även för samhället.

Första sidan | Introduktion | Behandlingsteori | Personal | Budget | Nyheter | Sponsorer | Kontakta oss | Gambia | Länkar

E-mail: againstdrugs@usa.net